• Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

Wieloletnie już doświadczenie w zakresie współpracy z podmiotami z sektora transportu zbiorowego pozwala nam świadczyć następujące rodzaje usług:

 1. plany transportowe opracowane zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r.
 2. analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób
 3. plany zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan)
 4. analizy stanu istniejącego komunikacji zbiorowej
 5. badania i analizy napełnień środków transportu zbiorowego
 6. badania marketingowe (ankietowe w środkach komunikacji zbiorowej, metodą CATI, PAPI itd.)
 7. analizy struktury biletowej i pasażerskiej
 8. optymalizacja siatki transportowej
 9. planowanie sieci transportowej (trasy, rozkłady jazdy, systemy biletowo-taryfowe itp.)
 10. analiza rentowności linii komunikacyjnych
 11. koncepcje rozwoju systemu transportowego